Søppel Rydd Kast

Oslo Rengjøring Service er billige og effektive og det nyter kundene våre godt av. Vi gir både fastpris og timepris på oppdraget alt etter hva kunden måtte ønske.

  • 1 mann + bil inkludert . Kr 495,- pr time
  • 2 mann + bil inkludert . Kr 795,- pr time
  • Ekstra mann kan stilles for Kr 299,- pr time
  • Avfallsavgift blandet avfall. Kr 1,20 pr Kg
  • Alle priser er ekskl mva

Elektriske artikler som kjøleskap, fryser, vaskemaskin, datamaskiner e.l kan leveres gratis på mottak, det tas kr 95,- i tillegg å kjøre dette til nærmeste deponi). Spesialavfall har egne priser. Det skal opplyses om evt spesialavfall ved bestilling) Kunden står fritt til å avbestille oppdraget, men dersom oppdraget avbestilles innen 2 timer før et oppdrag skal utføres, så faktureres det for 1 time. Ring eller mail oss i dag! Vi kommer når dere ønsker!

Kontakt oss

    Blakkens vei 37, 1281 Oslo, Norway

    2216 2216

    40894170

    admin@oslorengjoring.no

    www.oslorengjoring.no

Følg oss