Privat Husvask

Daglig Renhold

Oslo Rengjøring Service har tro på at profesjonellt renhold skal skje i “normalåpningstid”, det vil si 07:00 til 16:00. Dette fordi vi vet at renholdskvaliteten blir bedre dersom det er en tett kontakt mellom utøver og bruker. Vi går gjerne i dialog med en potensiell kunde for å komme frem til det optimale renhold for hver enkelt. På denne måten får du et skreddersydd renhold til en pris du selv har vært med og bestemme! Spør oss om denne løsningen.

Hoved Renhold

Med jevne mellomrom vil det i enhver bedrift eller private hjem bli behov for hovedrenhold. Dette er ikke fordi det daglige renholdet ikke er godt nok, men fordi det alltid vil samle seg støv og skitt på steder men ikke ser eller rekker til. Jevnlig hovedrengjøring vil forbedre innemiljøet, trivsel og derigjennom forminske risikoen av sykefravær.

Kontakt oss

    Blakkens vei 37, 1281 Oslo, Norway

    2216 2216

    40 14 40 28

    admin@oslorengjoring.no

    www.oslorengjoring.no

Følg oss